VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Застраховане

ЗБ „ТТ ИНС” ЕООД е лицензиран застрахователен брокер съгласно изискванията на българското законодателство и притежава лиценз за извършване на дейност № 45-ЗБ/15.06.2005г., издаден от Дирекция за застрахователен надзор към МФ на Република България. Като застрахователен брокер ние сме правен субект, който представлява клиента в отношенията му със застрахователните компании и всички дейности, свързани със застраховането.

Ползвайки нашите професионални услуги, Вие имате възможност да подберете най-изгодните за Вас условия, при най-ниски тарифи и в предпочитани от Вас застрахователни компании. За тази цел ЗБ „ТТ ИНС” ЕООД има сключени договори с всички лицензирани застрахователни компании.
Застраховките, за които предлагаме посредничество, включват цялата гама от застрахователни продукти предлагани от застрахователните компании на българският застрахователен пазар – Имущество, Автокаско, Гражданска отговорност, Живот, Злополука; Здравно осигуряване и още много други.

ЗБ „ТТ ИНС” ЕООД прилага индивидуален подход към всеки един клиент и високи професионални стандарти на обслужване, като осигурява широк спектър от безплатни услуги включващи:
помощ при подготовката и осигуряването на преддоговорна информация - въпросници, предложения, технически и финансови справки;
оценяване и селектиране на най-добрите условия, предлагани от застрахователните компании;
сключване, администриране и подновяване на застрахователните полици;
поддържане и осъвременяване на застрахователните схеми на клиента, отразяващи неговото бизнес развитие и новите рискове, произтичащи от това развитие;
асистанс при застрахователни събития и помощ при уреждане на застрахователните обезщетения.

Процедура по застраховане:
1. С цел определяне на най – подходящите за Вас застрахователни услуги наш служител ще се срещне с Вас или Ваш представител за да Ви предложи най-изгодните решения за Вашите нужди.
2. Ще Ви бъдат изготвени минимум три оферти с условията, които застрахователните компании предлагат.
3. След избор на оферта от Ваша страна, всички дейности по конкретното сключване на полица - разплащания, администриране и ликвидация на щети на имуществото се поема от нашия брокер.

Всички Вие, които търсите спокойствие, сигурност, защита за себе си и Вашите работници и служители, или сигурност за Вашия бизнес, доверете се на компетентността на брокерите от ЗБ ”ТТ ИНС” ЕООД!

С НАС Е ПО - СИГУРНО, ПО - ЛЕСНО И ПО - БЪРЗО!
 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече