VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Ние сме

„ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ”

ООД е регистрирано по търговския закон дружество с предмет на дейност, включващ трудово-медицинско обслужване, консултантски услуги, извършване на специализирани измервания, организиране на квалификационни курсове и обучения в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Съгласно изискванията на ЗЗЛД дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни.


В изпълнение на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд всеки работодател осигурява обслужване на работещите от регистрирана служба по трудова медицина.

  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА при „ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД е лицензирана служба (Удостоверение за промяна на регистрация №303-2) и изпълнява дейността си съгласно изискванията на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и с всички останали законови и подзаконови нормативни актове, свързани с безопасността при работа и опазване на здравето на работещите.

СТМ при „ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД работи в тясно сътрудничество с акредитирани лаборатории за специализирани измервания и контрол на факторите на работна среда и параметрите по ел.безопасност.

НАШАТА ЦЕЛ е да обучим и подпомогнем работодатели и работещи как да осигурят безопасност на работните места и да намалят риска за здравето.

ЗАЩО да изберете нас?


  Защото НИЕ ще Ви предоставим комплексно обслужване по безопасни и здравословни условия на труд, съобразено с българското и европейското законодателство.
  Защото НАШИЯТ ЕКИП се състои от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
  Защото във всеки момент можете да разчитате на ЕКСПЕРТНИ ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ по проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа и   трудовото законодателство.
  Защото НИЕ ще обучим Вашите работници и служители на ангажираност, отговорност и култура по отношение на безопасността и здравето при работа.
  Защото основните принципи в работата ни са ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КОМПЕТЕНТНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТА.

Работейки с НАС, Вие ще спестите време, пари и нерви.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА при „ВИ ЕМ ПИ МЕДИКЪЛ” ООД е Вашият коректен партньор и надежден консултант по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване здравето и работоспособността в дългосрочен план на Вашите работниците и служителите.

НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС, НО ЗАЕДНО С ВАС! ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече