VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Организиране на специализирани измервания


Фактори на работната среда

СТМ „ВИ ЕМ ПИ Медикъл” работи в сътрудничество с Акредитиран орган за контрол от вид А „ЕФЕКТ КОНТРОЛ” гр. София

ОКА „ЕФЕКТ КОНТРОЛ” извършва контрол на:

01.Физични фактори на работна среда – изкуствено осветление, микроклимат, шум

02.Химични фактори на работна среда.

03.Вентилационни инсталации.

04.Климатични инсталации.

05.Електрически уредби и съоръжения – импеданс на контура „ Фаза- защитен проводник”, защитни и мълниезащитни заземителни уредби, съпротивление на изолация, прекъсвачи за защитно изключване.

 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече