VMP Medical - трудова медицина, оценка на риска

Застраховка Трудова злололука


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”


Съгласно приетите промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (Обн. ДВ, брой 15 от 17. 02. 2006 год.), работодателите застраховат задължително работниците и служителите си, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” са за сметка на работодателя.
Срещу сключен застрахователен договор (полица) и платена премия, ЗАД носи отговорност върху живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу риска трудова злополука. Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска “трудова злополука”, се определят след консултации на работодателя със службата по трудова медицина.


ЗАСТРАХОВКАТА ЗА РИСКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” покрива събития (злополуки) настъпили при или по повод изпълнение на служебните задължения.ЗАСТРАХОВКАТА покрива следните задължителни застрахователни рискове:  трудова злополука смърт вследствие трудова злополука
 
загуба на работоспособност  трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука
 
трудова злополука над 10 дни  временна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука над 10 дни


По желание на Застраховащия могат да се включат и следните допълнителни застрахователни рискове:
 
битова злополука  смърт вследствие битова злополука
 
битова злополука  трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука
 
временна загуба на работоспособност  временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука над 10 дни
 
временна загуба на работоспособност  временна загуба на работоспособност вследствие общо заболяване над 20 дни
 
телефон за връзка  медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:


Застрахователната сума, се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.
Съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", минималната застрахователна сума за смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука за всяко лице е в размер на 7 (седем) годишни брутни (т.е. 84 месечни) работни заплати на работника или служителя. Минималната застрахователна сума за риска “временна загуба на работоспособност” е в размер на 1 (една) месечна заплата.

Повече информация относно застрахователните суми и обезщетения ще получите като попълните формата за контакт или като свържете с нас на телефон:

телефон за връзка

   0888 100 029
   0886 777 709

 

Застраховки

 За нашите клиенти отстъпки от всички видове застраховки. Изпратете запитване тук

Списък на документите

 Списък на документите по здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения. повече

Задълженията на Работодателя

Тук може да научите повече за задълженията на Работодателя повече